too_pvk@mail.ru

  Call center: 66-10-10

Цвет сайта: Ц Ц Ц Размер шрифта: А+ А А-

Телефон аварийно-диспетчерской службы - 60-45-68 или 57-24-72
По вопросам передачи показаний, начислений, оплаты, опломбировки и заключение договоров обращайтесь в единую справочную службу - 32-12-70:
электоронная почта ТОО "Павлодар водоканал" too_pvk@mail.ru. электоронная почта ТОО ЕРЦ г. Павлодара erc_pavlodar@mail.ru

"Павлодар-Водоканал" ЖШС

 

Бас энергетик қызметі

 

 Үлестіруші құрылғыларының жабдықтарын жөндеуші электр сілесірі;

 Релейлік қорғаныс аппараттарын және автоматиканы жөндеу жөніндегі  электр жөндеуші;

 Өндірістік процестерді автоматтандыру жөніндегі инженер;

Релейлік қорғаныс және автоматика жөніндегі инженер;

Кабель тораптарын жинақтау және жөндеу жөніндегі электр жөндеуші;

Диспетчерлік жабдықтар мен телеавтоматика электр жөндеушісі. 

 Бас энергетик қызмет бастығынын орынбасары

 

МКЖЦ

 

C, D, E санатындағы жүргізушілер

Автокөлік жөндеуші сілесір

Жол-құрылыс машиналарын және тракторларды жөндеуші сілесір

 

КЖУ

 

6, 5, 4, 3 санаттағы электр, газбен дәнекерлеуші

Мастер

АҚКЖ сілесірі

 

 

КЖЦ

 

Жөндеуші сілесір

АҚКЖ сілесірі

 

 

СҚЖЦ

 

Электр, газбен дәнекерлеуші

Сорғы қондырғыларының машинисі

4, 3 санатты АҚКЖ сілесірі

4 санатты жөндеуші сілесірі

5, 4 санатты сілесір-электрші

5 санатты электр жөндеуші

 

ҚӨУ

 

4, 3 санаттағы электр, газбен дәнекерлеуші

5 санаттағы компрессор қондырғыларының машинисі

 

 

СТИЦ

 

 5 санатты кең пішінді станокшы

 4, 5 санатты жөндеуші сілесір

3 санатты электр жабдықтарын жөндеуші және қызметін жүргізуші электр жөндеуші

5 санатты сорғы қондырғыларының машинисі (ауа үрлегіш)

3 санатты сүзгіде жұмыс жасаушы операторы

 

 

БУХГАЛТЕРИЯ

 

  Бухгалтер

 

 

 

 

ТОО "Павлодар-Водоканал"

 

Служба главного энергетика

 

 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств;

 Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики;

 

 Инженер по автоматизации производственных процессов;

Инженер по релейной защите и автоматике;

 Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий;

 Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики. 

 Заместитель начальника СГЭ

 

ЦМИТ

 

Водители категории C, D, E

Слесарь по ремонту автотранспорта

Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов

 

УКР

 

Газоэлектросварщик 6, 5, 4, 3 разряда

Мастер

Слесарь ABP

 

 

ЦКС

 

Слесарь-ремонтник

Слесарь АВР

 

 

ЦВС

 

Газоэлектросварщик

Машинист насосных установок

Слесарь ABP 4, 3 разряда

Слесарь-ремонтник 4 разряда

Слесарь-электрик 5, 4 разряда

Электромонтер 5 разряда

 

УВП

 

Газоэлектросварщик 4, 3 разряда

Машинист компрессорной установки 5 разряда

 

 

ЦВОС

 

 Станочник широкого профиля 5 разряда

 Слесарь-ремонтник 4, 5 разряда

Электромонтер по ремонту и обслуживании. электрооборудования 3 разряда

Машинист насосных установок 5 разряда

Оператор на фильтрах 3 разряда

 

 

 

БУХГАЛТЕРИЯ

 

 Бухгалтер

 

 

 

 

ТОО "Павлодар водоканал"
Республика Казахстан, г. Павлодар
© 2018 ТОО "Павлодар водоканал". Все права защищены. Карта сайта